Постанови Кабінету Міністрів України

Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. №964
„Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад”. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001р. №1262
„Про перелік послуг із вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість”. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.98р. №61
«Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" розпорядженняКабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року№ 219-р

Закони України

Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Закон України від 16 березня 2000р., №1561 - Ш
Про внесення змін до Закону України „Про національну програму інформатизації”. Закон України від 13 вересня 2001р. №2684 - III.
„Про загальну середню освіту”. Закон України від 13травня 1999 р. №651 – XIV
„Про освіту”. Закон України від 23 травня 1991р. №1060 - ХІІ: [Із змінами і доповненнями]
„Про електронні документи та електронний документообіг”. Закон України від 22 травня 2003р. № 851 - IV.
Про внесення змін до Закону України „Про розпов-сюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” від 10 липня 2003р. №1098-IV

Накази та розпорядження Президента України„Про національну доктрину розвитку освіти”. Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №3471
„Про затвердження концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів”. Розпорядження від 5 травня 2003р. №259 - Р

Накази і постанови Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України

«Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек»,Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 р№ 931
«Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек в 2017р»,«Щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 № 931» КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 18.07.2017. № 2.1.1/10-1500
«Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за №530/13797
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіта України. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 1999р. №139
„Про внесення змін і доповнень до положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” . Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 1999р. №277
Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України. Затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академією педагогічних наук України від 30.05.2003р. №334/31
„Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002 р. №548
„Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції „Живи, книго!”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002р.№549
„Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2003 №427
„Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.02.2004р. №108.
„Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004р. №601
Типові правила користування бібліотеками України, затверджені наказом МКіН України №275 від 05.05.1999 р. із змінами і доповненнями, затвердженими наказом МКіМ України від 25.05.2001р. №319
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей із балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки України №142/181 від 10.08.2001р.
„Про підсумки проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!” у 2003 - 2004 навчальному році” Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2004 №758
Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811
Положення про освітньо-кваліфікаш'йні рівні (ступеневу освіту): Постанова Каб. Міністрів України під 20.01.98 р. № 65 та зміни, внесені згідно Із постановами Каб. Міністрів від 23.04.99 р. № 677 та від 13.08.99 р. № 1482
Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 р.: Постанова Каб. Міністрів України від 01.06.2002 р. № 900
Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 — 2005 роки: Затв. Постановою Каб. Міністрів України від 15.09.99 р. № 1716
.Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладам культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній форм власності: Постанова Каб. Міністрів України від 5 черв. 1997 р. № 534.
Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України: Постанова Каб. Міністрів України від 30.10.99 р. № 2018
Про документи про освіту: Постанова Каб. Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 615
Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Затверджено Постановою Каб. Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964
Про внесення змін ло Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Каб. Міністрів України від 26 верес. 2001 р. № 1262
Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах: Постанова Каб. Міністрів України від 31 серпня 1995 р. №1031 та про внесення доповнень до неї: Постанова Каб. Міністрів України від 9.08.2001 р. № 984
Державний стандарт початкової загальної освіти: Постанова Каб. Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717
Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності .Наказ № 662/53 Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 16.07.09 р.
Лист МОН України від 26.04.2013 №1/9-306 «Про закупівлю та використання обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах»Закачать...
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»Закачати...
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. N 1/9-607 «Про використання навчальної літератури»Закачати...
Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літературиЗакачати...
Наказ Міністерства освіти і науки України № 931 від 12.08.2014 "Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек"Закачати...
Наказ Міністерства освіти і науки України № 123 від 07.02.2014 Про надання грифа навчальній літературі"Закачати...
Наказ МОНУ №1685 від 02.12.2013 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації"Закачати...
Кiлькiсть переглядiв: 161