Інформація про роботу з обдарованими дітьми ХГ №39

http://www.proza.ru/pics/2011/04/17/455.jpg


Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку.
А.Бебель

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді . На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень: - кожна дитина має задатки; - кожна дитина прагне реалізувати свої здібності. Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень, в тому або іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю. Обдарованість — це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства. Виховати з обдарованої дитини особистість, адаптовану до складностей сучасного життя, досить важко. У розвитку творчих можливостей учнів велике значення має випереджальний характер навчання й виховання. Його обґрунтував відомий психолог Л. Виготський і пояснив так: «Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тоб­то спонукає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів розвитку».

Створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей, надання їм підтримки в розвитку інтелектуального, творчого, духовного і фізичного потенціалу, їх самореалізації та самовдосконалення.

Основні завдання:

- ознайомлення педагогів з науковими даними про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обдарованими дітьми;

- підвищення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; поповнення біблотечного фонду з даного питання;

- визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

- виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей;

- надання спеціфічної психологічної підтримки обдарованим дітям, їхнім батькам та наставникам;

- проведення різноманітних позаурочних конкурсів, інтелектуальних ігор, олімпіад тощо, які дозволяють учням виявити та продемонструвати свої здібності;

- надання можливості вдосконалювати здібності у спільній діяльності з однолітками, науковим керівником за допомою самостійної роботи.

Очікувані результати:

- створення системи щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованих учнів та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

- максимальна реалізація творчих та інтелектуальних можливостей учнів;

- покращення якісних показників: зростання результативності виступів учнів в інтелекткальних та творчих олімпіадах, конкурсах різного рівня; покращення кількісних показників успішності учнів (олімпіади, конкурси різного рівня, вступи до ВНЗ);

- стимулювання обдарованих учнів, педагогічних працівників, які працюють з ними; підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

- узагальнення та створення база даних щодо досвіду роботи з обдарованими учнями у межах гімназії.

Аналіз роботи з обдарованими

План роботи з обдарованими

Участь обдарованих учнів гімназії у конкурсах, турнірах, олімпіадах у І семестрі 2019/2020 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 201