УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://osvita.automir.biz/help.shtml

До проблеми адекватного прочитання української класики.

СВЯТА ЗЕМЕЛЬКО, БОЖА ДОНЕЧКО!

ДОЗВОЛЬМО ВОЗНОМУ ЛЮБИТИ НАТАЛКУ!

- Улас Самчук

- Українська драма

http://osvita.automir.biz/help.shtml

УКРАЇНСЬКА МОВА

Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників

Могильницька Г.А., Свінтковська С.А.

УКРАЇНСЬКА МОВА

http://ukrlife.org/main/evshan/krvn3.htm

Українська мова

Наголос – душа мови.

Наголоси у словах багато важать у живій мові. Наприклад, насИпати і насипАти. На письмі, де не позначено наголосів ці два слова годі розрізнити. А вони значать не одне й те саме.

Святослав Караванський

УКРАЇНСЬКА МОВА

http://ukrlife.org/main/prosvita/1p1.htm

ФОНЕМИ Г та Ґ

У пропонованому словникові професора Олександра Пономарева маємо, на наш погляд, найобґрунтованіше розв'язання цього питання. Автор у словнику використав засади "Українського правопису" 1928 року щодо написання слів з літерами ґ і ґ, але з деякими уточненнями.

Олександр Пономарів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://ukrlife.org/main/mother/u_women.htm

ЖІНКА В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Жiнка займає визначне мiсце не тiльки в суспiльному i полiтичному життi, але й в лiтературi. Найбiльшi мистцi слова-залюбки присвячують цьому питанню багато духової уваги.

Наша батькiвщина має рiвно ж такого великого спiвця - Тараса Шевченка. Українське жiноцтво являється улюбленою тематикою багатьох поезiй цього велетня. Поет краще як iншi потрапив зглибити їхню душу. Вiн по мистецьки з'ясував жiночi мрiї та iдеали i оспiвав їхне щастя та скорботу.

Василь ЛУЦІВ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://ukrlife.org/main/minerva/slovnykstus.htm

ВАСИЛЬ СТУС Словник поетичної мови Василя Стуса

Словник подає лексичне значення тих слів у ліричних творах Василя Стуса, які можуть викликати сумнів щодо їхнього розуміння або тлумачення. Кожна словникова стаття має вказівку на належність слова до певного шару лексики, його походження, граматичні форми та граматичну характеристику. Всі слова реєстру супроводжуються ілюстративними матеріалами та відсиланням до першоджерела.

Словник призначений для учнів, учителів, студентів-філологів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться питаннями філології взагалі й українського художнього слова зокрема.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://referatik.com.ua/biography/

БІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ

В разделе "Биографии Украинских Писателей" Вы найдете жизнеописания выдающихся деятелей украинской культуры: раздел насыщен детальнейшей информацией о жизни и творчестве великих украинских писателей - прозаиков и поэтов, литературоведов и других деятелях украинской культуры, котоые внесли свой вклад в становление и развитие онной. Все материалы раздела отсортированны в алфавитном порядке по фамилиям биогрантов и открыты к свободному скачиванию.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://www.uroki.net/docukr.htm

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків, позакласних заходів тощо.

УКРАЇНСЬКА МОВА

http://www.uroki.net/docukr.htm

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків, позакласних заходів тощо.

http://osvita.automir.biz/help.shtml

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників

Могильницька Г.А., Свінтковська С.А.

УЧИТЕЛЮ - ПРЕДМЕТНИКУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://ukrlit.com.ua/

Твори вітчизняних класиків, начитані професійними акторами та записані у форматі MP3.

Близько 300 творів вітчизняних письменників XVIII-XIX століть, які увійшли до Програми шкільного курсу з української літератури в форматі TXT. Проза, поезія і драми майстрів слова, як відомих кожному з дитинства, так і тих, які знайшли свого читача після багатьох років забуття. Витвори усної народної творчості

УЧИТЕЛЮ - ПРЕДМЕТНИКУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

http://chtyvo.org.ua/help/ukrlit

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5–12 класи) була розроблена

Раїсою Мовчан і затверджена у 200х році.

Програма є обов'язковою для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах починаючи з 200х-200y навчального року.

Кiлькiсть переглядiв: 82