Людина, яка володіє медіакультурною грамотністю, медіазасобами, отримує необмежений доступ до світових інформаційних ресурсів.

МЕДІАТЕКА ЯК СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ БІБЛІОТЕКИ


Сьогодні бібліотеки намагаються відповідати сучасним інформаційним потребам користувачів у отриманні освіти, професійному самовдосконаленні та культурному збагаченні і саме тому створюють структурні підрозділи, які за своїм обладнанням, ресурсним фондом, змістом роботи і сервісом мають відповідати цим вимогам. Одним із різновидів таких підрозділів є медіатеки.

Останнім часом бібліотечними фахівцями (і не тільки) став застосовуватися термін “медіатека”. Пов’язано це, перш за все, із збагаченням видової структури фондів книгозбірень електронними носіями інформації – мультимедіа (Європейська Комісія у 1988 р. визначила, що мультимедіа – це колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими аудіовізуальними ефектами, враховуючи інтерактивний інтерфейс та інші механізми управління)*, появою нових функцій на тлі впровадження в бібліотечні технологічні процеси комп’ютерних форм обслуговування користувачів та розвитку на цій базі сучасного репертуару послуг. Отже, бібліотеки намагаються не відставати від вимог часу, адже використання цифрових технологій для певних категорій сучасної молоді вже стало соціальною звичкою. Не є секретом те, що серед юнацтва існує масове захоплення слуховими і візуальними медіа, відвідуванням комп’ютерних клубів, Інтернет-кафе, де кожний з них занурюється у свою віртуальну країну. Зазначимо також, що спеціалісти виокремлюють наступні мотиваційні напрями користування Інтернетом: пізнавальний, комунікативний, продуктивний, комерційний та розвиваючий. (Библиотековедение.– 2004.– № 5.– С. 56).

Термін “медіа” (лат. “media”) в широкому розумінні фахівці трактують як комунікативні засоби і ресурси, що використовуються для передачі інформації, накопичення знань. До них відносять телебачення, радіо, кіно, електронні носії інформації, про які ми згадували раніше, мову, друковані джерела, а також зображення.

У сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі зустрічається досить велика кількість версій трактування медіатек. Існує думка, що медіатека – це загальна назва зібрання цифрових носіїв інформації (CD/DVD, дискет) або наявність комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет з її мегаресурсами і вільним доступом до них користувачів. Дехто з фахівців розглядає медіатеку як окремий інтегруючий структурний підрозділ бібліотеки, що дає можливість користуватися виключно мультимедіа, електронними ЗМІ, Інтернетом та сервісом комп’ютерних послуг.

У чому полягають переваги медіатеки для користувачів за умови її відповідного сучасного інформаційного оснащення? Цей відділ може, надаючи послугу, скористатися безмежними документальними ресурсами (тільки інформаційні ресурси мережі Інтернет сьогодні складають понад 10 мільярдів документів (веб-сторінок), до яких практично можливий вільний доступ користувача, а з використанням засобів телебачення, радіо, інших мас-медіа, цей ресурс додатково збільшується. Також перевагою є якісно нове забезпечення умов роботи для кожного відвідувача. У медіатеці відвідувач залучається до нової для нього самостійної діяльності з отримання різних видів інформації: (вербальної, образної, текстової, слухової, графічної) за короткі проміжки часу. Юнак або дівчина мають змогу скористатися різними інформаційними засобами для створення самостійних творчих продуктів у процесі навчальної або професійної діяльності, організувати корпоративну або власну веб-сторінку з будь-якої теми, поспілкуватися з друзями з різних куточків світу, взяти участь у багатьох конференціях, форумах, диспутах одночасно. Збільшується самостійність користувача у виборі джерел, організації власної навчальної діяльності (він може здійснювати самоконтроль, отримувати детальні пояснення з окремих питань), а також дозвілля.

За умов сучасного технічного оснащення медіатека дозволяє і передбачає формування та створення електронних версій підручників, журналів, художньої літератури, використання певних спеціальних технологій роботи в Інтернеті, фрагментів текстів, зображень, окремих звуків, схем, які можуть суттєво доповнювати те чи інше джерело або стати частиною віртуального інформаційного ресурсу всієї бібліотеки.


Шановні читачі!
На цій сторінці ви можете дізнатися, які електронні видання з різних предметів є у нашій бібліотеці.

Бібліотечний описКількістьПредметДе зберігається
1Біологія людини. 8-9класи (Віртуальна лабораторія) - [Електронний диск]. - 2007.1БіологіяБібліотека
2Біологія. (Віртуальна біологічна лабораторія10-11кл.) - [Електронний диск]. - 2004.1БіологіяБібліотека
3Животные. (Большая детская электронная энциклопедия.) - [Електронний диск]. - 2003.1БіологіяБібліотека
4Економічна і соціальна географія світу для 10-11 кл. Електронний атлас. - [Електронний диск]. - 2004.1ГеографіяБібліотека
5Географія України. Атлас для 8-9кл. - Електронний навчальний курс з географії з картами «Україна та її регіони». - [Електронний диск]. - 2004.1Географія УкраїниБібліотека
6Поети –Харкову. № 1-5. Трансформація. Фільми. Редакція Д.О. Коновалова. - [Електронний диск]. - 2010.1ХарківщинознавствоБібліотека
7Атлас для курсу з історії України 8кл. - [Електронний диск]. - 2004.1Історія УкраїниБібліотека
8Атлас з курсу історії України 10 кл. - [Електронний диск].-2006.1Історія УкраїниБібліотека
9Природознавство5 – 6 кл. - [Електронний диск]. - 2006.1ПриродознавствоБібліотека

Інформаційне забезпечення навчального процесу Харківської гімназії № 39.

Інформаційний паспорт навчальної теми «Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Євразії»

Назва джерел інформації К-тьАвтор Назва Вид-во,
рік
видання
Де зберігаєтьсяДе зафіксованоЕлектронні
адреси
Навчальна програма 1 державна Програма для загально-освітніх навчальних закладів. Географія 2005,
Перун
методичний кабінет ХГ № 39 Перелік навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2011-2012 н.р. № 1766 -
Конспект уроку 1 Павлюк Л.В. Геологічна будова,
рельєф та корисні копалини Євразії
- методичний кабінет ХГ № 39 - -
Презентація 1 Павлюк Л.В. Геологічна будова,
рельєф та корисні копалини Євразії
- методичний кабінет ХГ № 39 - -
Фільм -
Аудіокнига -
Екранізація твору -
Текст твору -
Ілюстрації до -
Підручник 30 В.М. Бойко. С.В. Міхелі Підручник
для 7-х кл. загально-освітніх навчальних закладів
Географія материків і океанів. 7 кл. 2007,
Зодіак ЕКО
м. Київ
бібліотека ХГ № 39 - -
Довідник, словник тощо -
Робочий зошит 30 О.Г. Стадник, В.Ф. Вовк Зошит для практичних робіт 2011, Видав-ництво «Ранок» кабінет географії - -
Журнальна стаття -
Посібник 1 Географія материків і океанів. 7 кл. Навчальний електронний посібник 2008, ДНВП «Карто-графія» м. Київ кабінет географії - -
Збірник або хрестоматія тощо -
Інтернет-ресурс 3 - - - -- - Google.com.ua
uk.wikipedia.org/wiki v geo.ru
Зразки творчих робіт учнів -
Кiлькiсть переглядiв: 206